2015-16-05 AUSTIN PREISS #18, PITCHER - Walton's Photography , Sports, Wildlife, Senior & Family Portraits, & More