2016-12-02 SAN ANTONIO STOCK SHOW, SILAS, HERDFERD SHOW - Walton's Photography , Sports, Wildlife, Senior & Family Portraits, & More